نوبت دهی گویا(بدون پیش شماره) 37140

 

شماره تماس اپراتور 02537185000

جهت برقراری ارتباط با هر یک از داخلی های زیر، 3 رقم را جایگزین 000 انتهای شماره بالا نمایید