ساختار مرکز
منوی اصلی
hh:
نظرسنجی
میزان رضایتمندی بیماران ازخدمات بیمارستان

عالی
خوب
متوسط
بد

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2179
بازديدکنندگان امروز: 569
کل بازديدکنندگان: 762050
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 1.1701 ثانيه
  • صفحه اصلي > آموزش به بیمار(ویژه مراجعین/بیماران) 
آموزش به بیمار(ویژه مراجعین/بیماران)

 

مقدمه

 

آموزش از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه بشر بوده است، انسان در هر موقعیتی درصدد است تا با فراگیري دانش و مهارتهاي جدید بتواند در شرایط مختلف نیازهاي خود را برآورده سازد ، هر موقعیتی که تجربه می کند نیازهاي جدیدي را در مقابل خود می بیند و چه بسا یادگیري مهارتهاي خاص حیات او را تضمین نماید.

از دست دادن سلامتی و احیاناً بستري شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز به یادگیري را دو چندان می نماید.  به عبارت دیگر بیماري، فرصتی براي آموزش و یادگیري فراهم می نماید و در همین راستا مفهوم آموزش به بیماردر هنگام بیماري و بستري شدن در بیمارستان شکل گرفته است.

آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبتهاي پرستاري و از نقش هاي کلی  پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود.

مطالعات نشان داده است که پرستاران نقش ارزنده اي در آموزش به بیماران دارند . این بخش جز مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب می شود. زیرا پرستاران دسترسی بیشتري به بیمار و خانواده وي دارند و زمان بسیاري را صرف مراقبت از بیمار می کنند و در نتیجه فرصت هاي مکرري براي آموزش فراهم می شود.

پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وي کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش  یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماري ها پیشگیري شود.

عوامل متعددي ضرورت آموزش را نمایان می سازد که یکی از مهم ترین آنها اهمیت سلامتی نسبت به درمان در قرن کنونی است، بنابراین افراد نیازمند کسب دانش و تغییر نگرش در زمینه سلامتی هستند . اقامت کوتاهتر در بیمارستان ،

خروج زودتر از تخت، آمادگی براي گذراندن دوره نقاهت در منزل، افزایش بیماري هاي مزمن ، افزایش نا توانی و معلولیت ها از عواملی هستند که نقش آموزش را مهم می سازند.

با توجه به محدودیت هاي مراکز مراقبت هاي بهداشتی و ضرورت کاهش هزینه ها که کوتاه کردن مدت بستري را می طلبد و همچنین پیشرفت هاي تکنولوژي پزشکی که سوال هاي زیادي را در مقابل بیماران قرار داده است نیاز به اطلاع رسانی و افزایش آگاهی بهداشتی مردم از اولویت و اهمیت خاص برخوردار شده است.

اثرات ارزنده و مفید آموزش به بیمار بارها در تحقیقات مختلف تایید شده است از آنجائیکه حفظ و ارتقاء سلامتی از اولویت هاي سیستم هاي بهداشتی در جهان محسوب می شود آموزش به بیمار و افزایش توانایی افراد در مراقبت از خود کلید اصلی رسیدن به این منظور است. آموزش به بیمار باعث افزایش ر ضایت مددجو ، بهبود کیفیت زندگی ، اطمینان از تداوم مراقبتها، کاهش اضطراب بیمار ، کاهش بروز عوارض بیماري و افزایش شرکت در برنامه هاي مراقبت بهداشتی و افزایش استقلال مددجو در انجام فعالیت هاي روزانه می شود.

 

   دانلود : 1.کتاب_اصول_آمو.pdf           حجم فایل 843 KB