جلسه آموزش توانمند سازی  HICS

جلسه آموزش توانمند سازی HICS

بستری مجدد بیماران کرونایی در بیمارستان کامکار قم

بستری مجدد بیماران کرونایی در بیمارستان کامکار قم

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، با حضور در بخش دیالیز بیمارستان کامکار ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه پزشکان و پرستاران این بخش، از بیماران دیالیزی استان نیز عیادت کرد.

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، با حضور در بخش دیالیز بیمارستان کامکار ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه پزشکان و پرستاران این بخش، از بیماران دیالیزی استان نیز عیادت کرد.

مراسم اولین سالگرد شهید مدافع سلامت احمد سلیم آبادی

مراسم اولین سالگرد شهید مدافع سلامت احمد سلیم آبادی

اخبار و اطلاعیه‌ها

میز خدمت

سامانه نوبت دهی انلاین درمانگاه

سامانه پایش بیماران مشکوک به کرونا قبل از مراجعه به بیمارستان

رسیدگی به شکایات

مراکز و انجمن های حمایتی بیماران

بیماران بستری بخوانند

فرایندهای کلی خدمات

منشور حقوق بیمار