نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

مراسم یادبود درگذشت همکار عزیزمان مهدی قائم نسب در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید

مراسم یادبود درگذشت همکار عزیزمان مهدی قائم نسب در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید

همزمان با روز پرستار بازدید رئیس، معاون درمان، مدیر و مترون از بخش‌های درمان مرکز

همزمان با روز پرستار بازدید رئیس، معاون درمان، مدیر و مترون از بخش‌های درمان مرکز

جلسه موسسه خیریه کامکار عرب نیا با حضور اعضا محترم و ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر ریاست برگزار گردید

جلسه موسسه خیریه کامکار عرب نیا با حضور اعضا محترم و ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر ریاست برگزار گردید

اخبار و اطلاعیه‌ها

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

سامانه نوبت دهی انلاین درمانگاه

سامانه پایش بیماران مشکوک به کرونا قبل از مراجعه به بیمارستان

رسیدگی به شکایات

مراکز و انجمن های حمایتی بیماران

بیماران بستری بخوانند

فرایندهای کلی خدمات

منشور حقوق بیمار