فضا سازی محوطه بیمارستان کامکار بمناسبت هفته دفاع مقدس

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه شورای کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز با حضور اعضاء محترم بسیج در 

تاریخ 1400/08/25 در محل دفتر کانون بسیج 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه شورای مرکزی کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز کامکار با حضور اعضا و حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عظیمی و حسینیان

از دفتر نمایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار و تقدیم حکم انتصاب برادر عزیز سلطان پور به عنوان رابط مرکز با دفتر نمایندگی ولی فقیه 

 

فایل ها