بیانیه توافق سطح خدمات

 

قابل توجه مراجعین محترم؛

هدف: ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط مرکز کامکار عرب نیا


مسئولیت و تعهدات

1. کلیه اطلاعات و مستندات پرونده بیمار، کاملا محرمانه بوده و بر اساس اصول رازداری و صیانت از امانتداری می باشد، مگر در مواردی که قانون آنرا  استثنا کرده است.
2. در کلیه مراحل تشخیص و درمان، ارائه خدمات سلامت مبتنی بر حفظ حریم خصوصی بیمار می باشد.
3. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. بدین منظور امکان ثبت و پیگیری پیشنهادات  و انتقادات  فراهم آمده است.(جدول زیر)
4. این مرکز خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران سایت خود دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می‌کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می‌نماید.
در این بیانیه، مخاطب  شامل تمام افرادی هستند که به  سایت مرکز آموزشی درمانی کامکار عرب نیا مراجعه کرده و یا از خدمات ارائه شده در آن  استفاده می‌نمایند.برخی از اطلاعات شما در هنگام بازدید از صفحات وب سایت و یا ثبت نظرات، ارتباط با ما، ثبت و پیگیری شکایات  ثبت می‌گردند. اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی، با فرد یا موسسه‌ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.   اگر از سایت  دیگری که ما به آن اشاره کرده ایم و یا به آن پیوند (لینک) داده ایم، بازدید می کنید، بیانیه حفظ حریم شخصی همان وب سایت را، قبل از ارائه اطلاعات به آن، مطالعه نمایید و  درمورد نحوه جمع آوری و استفاده از اطلاعات توسط پورتال هایی که این مرکز کنترلی برروی آن ها ندارد، صدق نمی کند.
5. به منظور نوبت دهی پزشکان، این مرکز قابلیت  نوبت دهی الکترونیکی و تلفنی به مراجعین را فراهم نموده است.(جدول زیر)

6. به منظور دریافت نتایج آزمایش، این قابلیت به شکل آنلاین فراهم آمده است.(جدول زیر)

 

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

متن بیانیه

15000011

نوبت دهی

   

 

 

انتقادات و پیشنهادات

 

15000012 

نتایج آزمایشگاه پاراکلینیکی