مدیریت مرکز در روز پزشک از ریاست بیمارستان و معاونت درمان و پزشکان مرکز با اهدا گل و عرض تبریک سپاسگزاری نمودند

مدیریت مرکز در روز پزشک از ریاست بیمارستان و معاونت درمان و پزشکان مرکز با اهدا گل و عرض تبریک سپاسگزاری نمودند

همزمان با روز پزشک ریاست و مدیریت مرکز از پزشکان و حافظان سلامت ضمن تبریک این روز با اهدا گل و تقدیراز خدمات صادقانه آنها درایام مواجهه با کرونا سپاسگزاری نمودند

همزمان با روز پزشک ریاست و مدیریت مرکز از پزشکان و حافظان سلامت ضمن تبریک این روز با اهدا گل و تقدیراز خدمات صادقانه آنها درایام مواجهه با کرونا سپاسگزاری نمودند

جلسه آموزش توانمند سازی  HICS

جلسه آموزش توانمند سازی HICS

بستری مجدد بیماران کرونایی در بیمارستان کامکار قم

بستری مجدد بیماران کرونایی در بیمارستان کامکار قم

اخبار و اطلاعیه‌ها

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

سامانه نوبت دهی انلاین درمانگاه

سامانه پایش بیماران مشکوک به کرونا قبل از مراجعه به بیمارستان

رسیدگی به شکایات

مراکز و انجمن های حمایتی بیماران

بیماران بستری بخوانند

فرایندهای کلی خدمات

منشور حقوق بیمار