ارزشیابی

مهلت مرحله اول ارزشیابی سال 1400 تا 10 شهریور می باشد و انجام آن بعد از این بازه زمانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

مراحل انجام مرحله دوم ارزشیابی

به صفحه ارزشیابی(کلیک کنید) وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید

 

مراحل را طبق تصاویر طی نمایید

مرحله 1

 

مرحله 2

 

مرحله 3 - ورود اطلاعات شاخص ها(مجموع امتیاز شاخص ها نباید کمتر و  بیشتر از 50 شود)

 

مرحله 4

 

مرحله  5 - انتخاب نام ارزیاب و ارسال به ایشان

 

 

مراحل انجام مرحله دوم ارزشیابی (زمان انجام اسفند 1400)

(لطفا با دقت تا آخرین مرحله این صفحه مطالعه شود)

برای مطالعه راهنمای تفصیلی و بخش به بخش کلیک و دانلود کنید

به صفحه ارزشیابی(کلیک کنید) وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

 

1- بر روی گزینه اسناد من کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

2- بر روی ردیف ظاهر شده کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

3- بر روی گزینه ظاهر شده کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

4- اطلاعات درخواستی را وارد کرده و در انتها بر روی گزینه ثبت موقت اطلاعات کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

در این مرحله اگر امکان ویرایش یا امتیازدهی به آیتم ها ممکن نبود، فرم را از طریق گزینه تایید نهایی شرح وظایف و ارسال به رابط، به آقای تقدمی صابری ارجاع دهید. ایشان مجدد فرم را به شما ارجاع می دهند.

 

نکات مهم

_ در صورتی که برای تکمیل فرم، رایانه یا اسکن برخی مستندات مانند تشویقی، اسکنر در دسترس ندارید، از طریق گوشی تلفن همراه تصویر تهیه یا فرم را  تکمیل و به رابط ارسال نمایید.

_ تشویقی باید در قالب فرم تقدیر نامه یا لوح تقدیر باشد(عبارت تقدیر نامه، تشویق نامه، لوح تقدیر یا لوح سپاس به صورت Bold بالای متن قید شده باشد)

تقدیرنامه دکتر لاریجانی و تقدیر نامه ای که به خاطر بحران کرونا(توسط رئیس، مدیر یا مترون مرکز) امضا و صادر شده از شمول این بند مستثنی هستند و دارای امتیاز می باشند.

تقدیر نامه با امضای رئیس مرکز = مدیر کل و مقامات همتراز

تقدیر نامه با امضای مدیر مرکز = مدیر کل و مقامات همتراز

تقدیر نامه با امضای مدیر خدمات پرستاری(مترون) = سایر مقامات

تقدیر نامه با امضای هر یک از معاونین دانشگاه = معاونان دستگاه های وابسته

تقدیر نامه با امضای رئیس دانشگاه = استاندار، معاون وزیر، رئیس دانشگاه  و سایر روسای ...

برای مشاهده رتبه بندی صادر کننده تشویقی و امتیازات کلیک کنید

 

_ همکارانی تقدیرنامه آقای دکتر لاریجانی دریافت کرده اند، در بخش تشویقات، پس از بارگزاری تصویر تشویق نامه، در قسمت عنوان گزینه سوم (استاندار و معاون وزیر و رئیس دانشگاه و ... ) را انتخاب و در بخش شماره نامه، شماره 30101 را قید نمایند.

_ نامه ابلاغ یا انتصاب یا عضویت در کمیته های خاص، امتیاز ندارد.

_ تقدیرنامه های فوق برنامه که در راستای وظایف شغلی نباشد، امتیاز ندارد.

_ تقدیرنامه های مناسبتی مانند روز پرستار، روز حسابدار و ... امتیاز ندارد.

_ تقدیر نامه کسب موفقیت ورزشی در بخش فعالیت های ورزشی وارد شود.

 

* در رابطه با بخش سایر(عملکرد در زمان شیوع کرونا) کلیک کنید.

5- بر روی گزینه بازگشت به رابط کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

6- رابط با نام محمد مهدی تقدمی صابری را انتخاب و گزینه تایید را کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

7 - ارسال فرم از رابط به ارزیاب(در این مرحله کارمند کاری انجام نمی دهد)

 

8 - ارسال فرم از ارزیاب به تایید کننده(در این مرحله کارمند کاری انجام نمی دهد)

 

9- ارسال فرم از تایید کننده به کارمند.(لطفا پس از گذشت چند روز از انجام مرحله 6، جهت اطمینان از انجام مراحل 7، 8 و 9، به سایت ارزشیابی مراجعه نمایید)

 

10- ارسال فرم امضا شده از کارمند به واحد ارزیابی عملکرد دانشگاه.(در صورتی که این مرحله انجام نگیرد، ارزشیابی ناقص بوده و مسئولیت متوجه شخص کارمند می باشد)

الف - برای همکاران رسمی پیمانی و قراردادی طبق تصویر اول و دوم

 

ب - برای همکاران تبصره 4

شماره داخلی رابط ارزشیابی 208