ارزشیابی 1401

مرحله اول

مهلت مرحله اول ارزشیابی سال 1401 از 28 تیر لغایت 31 مرداد می باشد.

به صفحه ارزشیابی(کلیک کنید) وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید

 

همکاران جدید الاستخدام که برای اولین بار ارزشیابی انجام می دهند برای تعریف امضا در سامانه، به آقای صابری مراجعه نمایند.

 

مراحل را طبق تصاویر طی نمایید

مرحله 1

 

مرحله 2

 

مرحله 3 - ورود اطلاعات شاخص ها(مجموع امتیاز شاخص ها نباید کمتر و  بیشتر از 50 شود)

 

مرحله 4

 

مرحله  5 - انتخاب نام ارزیاب و ارسال به ایشان

همکاران پرستار نام آقای صادق اکرمی

همکاران پزشک نام آقای دکتر جواد خدادادی

همکاران غیردرمان نام آقای عباس نصرآبادی را جستجو و انتخاب نمایند. 

 

 

 

 

 

مراحل انجام مرحله دوم ارزشیابی سال 1400

(لطفا با دقت تا آخرین مرحله این صفحه مطالعه شود)

برای مطالعه راهنمای تفصیلی و بخش به بخش کلیک و دانلود کنید

به صفحه ارزشیابی(کلیک کنید) وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

 

مرحله 1- بر روی گزینه اسناد من کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

مرحله 2- بر روی ردیف ظاهر شده کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

مرحله 3- بر روی گزینه ظاهر شده کلیک نمایید(طبق تصویر زیر)

 

مرحله 4

 

مرحله 5- در صورتی که این مرحله تکمیل نشود، امتیاز بخش تکمیل ستون تحلیل عملکرد، تعلق نمی گیرد.

 

مرحله 6-  تکمیل بخش هایی از فرم که قابلیت انتخاب و تکمیل دارند.

 

مرحله 7 - پس از کسب اطمینان از تکمیل بخش های فرم، گزینه ثبت موقت اطلاعات را بزنید.

 

مرحله 8- انتخاب گزینه بازگشت به رابط

 

 

 

مرحله 9 - ارسال به رابط(مطابق تصویر زیر) و انتخاب گزینه تایید.

 

 

* پس از حدود 1 هفته مجددا به صفحه خود وارد شده و اگر به امتیازات خود اعتراض ندارد، مراحل 10 به بعد را طی نمایید.

 

مرحله 10 - به ترتیب کلیک کنید

 

 

مرحله 11 - نام آقای مهدی نادری شیخ را انتخاب کرده و گزینه تایید را انتخاب کنید.

 

نکات ضروری

- همکارانی که در 6 ماه سال 1400 از طریق آزمون استخدام شده اند شامل این مرحله نمی شوند
- همکارانی از حالت شرکتی به رسمی تبدیل وضعیت(استخدام) شده اند شامل این مرحله نمی شود.
- تقدیر نامه کسب موفقیت ورزشی در بخش فعالیت های ورزشی وارد شود.
- تشویقی باید در قالب فرم تقدیر نامه یا لوح تقدیر باشد.(عبارت تقدیر نامه، تشویق نامه، لوح تقدیر یا لوح سپاس بالای متن قید شده باشد(.
- نامه ابلاغ یا انتصاب یا عضویت در کمیته ها، امتیاز ندارد.
- تقدیرنامه های فوق برنامه که در راستای وظایف شغلی نباشد، امتیاز ندارد.
- تقدیرنامه های مناسبتی مانند روز پرستار، روز حسابدار، روز بسیج و ... امتیاز ندارد.

- تقدیر نامه با امضای رئیس مرکز = مدیر کل و مقامات همتراز 3 امتیاز
- تقدیر نامه با امضای مدیر مرکز = مدیر کل و مقامات همتراز 3 امتیاز
- تقدیر نامه با امضای مدیر خدمات پرستاری(مترون) = سایر مقامات 2 امتیاز
- تقدیر نامه با امضای هر یک از معاونین دانشگاه = معاونان دستگاه های وابسته 4 امتیاز
- تقدیر نامه با امضای رئیس دانشگاه = استاندار، معاون وزیر، رئیس دانشگاه  و سایر روسای ... 5 امتیاز
و ...

ب - برای همکاران تبصره 4

شماره داخلی رابط ارزشیابی 208